luns, 29 de novembro de 2021

HORA DE LER

 


10ª SEMANA
 
[4ª SESIÓN]
 
Unha das maneiras que ten o xénero humano de porfiar coa morte é manter vivas as persoas arrebatadas.
Sabemos que é unha guerra que temos perdida, aínda que, xestos como o de querer ler historias, como as escritas por Anxos Sumai ou por Almudena Grandes, permiten obter a gratificante sensación de ter vencido, polo menos, nalgunha das contendas.

venres, 26 de novembro de 2021

REUNIÓN DO CLUB DE LECTURA: LAS LEALTADES
   Las lealtades.
   Son lazos invisibles que nos vinculan a los demás – lo mismo a los muertos que a los vivos–, son promesas que hemos murmurado y cuya repercusión ignoramos, fidelidades silenciosas, son contratos pactados las más de las veces con nosotros mismos, consignas aceptadas sin haberlas oído, deudas que albergamos en los entresijos de nuestras memorias. 
   Son las leyes de la infancia que dormitan en el interior de nuestros cuerpos, los valores en cuyo nombre actuamos con rectitud, los fundamentos que nos permiten resistir, los principios ilegibles que nos corroen y nos aprisionan. Nuestras alas y nuestros yugos.
   Son los trampolines sobre los que se despliegan nuestras fuerzas y las zanjas en las que enterramos nuestros sueños.

   Les loyautés.
 
   Ce sont des liens invisibles qui nous attachent aux autres – aux morts comme aux vivants –, ce sont des promesses que nous avons murmurées et dont nous ignorons l’écho, des fidélités silencieuses, ce sont des contrats passés le plus souvent avec nous-mêmes, des mots d’ordre admis sans les avoir entendus, des dettes que nous abritons dans les replis de nos mémoires.
   Ce sont les lois de l’enfance qui sommeillent à l’intérieur de nos corps, les valeurs au nom desquelles nous nous tenons droits, les fondements qui nous permettent de résister, les principes illisibles qui nous rongent et nous enferment. Nos ailes et nos carcans.
   Ce sont les tremplins sur lesquels nos forces se déploient et les tranchées dans lesquelles nous enterrons nos rêves.

martes, 23 de novembro de 2021

CALENDARIO 2022

 

Alejandro Carro Figueroa
 Pedro Rafael de Farias Alves
Simón Cabanas Fernández
 Alba Rufino Fernández
Iria Porta García

Sabela Rivera González

 Marcos López López

 Celia Matos Fernández

Pablo Medín González

Daniela Varela Mella

Juana Barreiro Sánchez

Aida García Regueiro

 Karol Lemos Carro

Este é o terceiro ano no que o alumnado do IES Francisco Aguiar responde á solicitude da Biblioteca Sebastián Buedo Jiménez, participando na elaboración do Calendario solidario pro Cancer Research Innovation Spain [Iniciativa Noel] [www.criscancer.org]. 

A creatividade dos alumnos de Eva Alfonso Alonso e Xosé Manuel Rey Bao dificultou moito a selección das ilustracións. Por iso, é de xustiza reproducir nesta páxina, no chamado Calendario Alternativo 2022, tanto as catro ilustracións finalistas para a portada, como outros doce debuxos que ben poderían ter sido elixidos no lugar dos que compoñen este traballo. Un proxecto que non tería chegado ás súas mans sen a xenerosa axuda de ACEBE (que colabora de novo na distribución do calendario na súa rede de comercios) e a excepcional diagramación de Carmen Miragaya.
 
Por último, o noso explícito agradecemento á Fundación María José Jove, que, facendo posible a impresión deste calendario solidario, comprace os desexos de toda a xente de ben que sempre anda á procura dun mundo mellor.