luns, 24 de agosto de 2020

ORACIÓN EN EL HUERTO, Juan Gallego Benot

JUAN GALLEGO BENOT, Oración en el huerto, Hiperión, Madrid, 2020, 74 páxinas.

[PC GAL ora]


Amor, pregúntame esta tarde. Sabré aprehender 

tus palabras con mi alma de carne y de miseria; 

amor, desgráname en tus labios con los párpados; 

amor, derrama el cántaro en el rincón tranquilo, 

 viértete en la hondura de mi abierto mimbre: 

el agua que te ofrezco está desnuda en mi garganta.

luns, 10 de agosto de 2020

AS CARTAS DE ABEL, Juan A. Fariña Pedreira

 

JUAN A. FARIÑA PEDREIRA, As cartas de Abel, Toxosoutos, Noia, 2020, 214 páxinas.

CHEGOU AOS NOSOS OÍDOS...

   QUE Juan Fariña, Alumno no seu momento do IES Francisco Aguiar,  emprega na súa opera prima, ata tres narradores, para relatar as vicisitudes de Marcos, un exalcólico divorciado, que descobre, nunha etapa crucial da súa vida, todos os detalles dun segredo familiar que atinxe ao seu avó materno Abel e que se remonta ao inicio da nosa desastrosa Guerra Civil(1936-39). Entre analepses e prolepses, Fariña mantén o suspense e ao lector pendente dos feitos até o desenlace inesperado que colle a un de improviso.

BECAS


DE INTERESE PARA TODOS OS ALUMNOS E ALUMNAS DE BACHARELATO E CICLOS

 

ABERTO desde o 09 de agosto de 2020 ata o 01 de octubro de 2020 o Prazo de Solicitudes de Becas e Axudas para estudantes de niveis postobrigatorios.

Ministerio de Educación Portal Becas

Ministerio de Educación Información