mércores, 9 de abril de 2014

UNO, DOS, TRES,..., INFINITO,...Y MÁS ALLÁ, Alejandro R. Garciadiego & Enrique M. Carpio


ALEJANDRO R. GARCIADIEGO & ENRIQUE M. CARPIO, Uno, dos, tres.., infinito,...,y más allá, Nivola, Tres Cantos, 2011, 160 páxinas.


Subtitulado De los números cardianles finitos a los transfinitos. Un viaje a los rincones del pensamiento humano, esta narración conta a historia de Jorge, un adolescente que de improviso vese cheo de dúbidas, pero que, doutra banda, cre sabelo todo. Este saber é unha introdución elemental á teoría dos números transfinitos, descuberta por Georg Cantor (1845-1918). En 1895, Cantor mostrou como era posible construír o concepto de número cardinal finito sobre a noción de conxunto e revolucionou os fundamentos das matemáticas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario