martes, 7 de maio de 2019

ADIÓS MARÍA, Xoana Torres


XOANA TORRES, Adiós María, Galaxia, Vigo, 2018, 228 páxinas.

[NG TOR adi]

Galaxia reedita, tomando como modelo a edición de La Voz de Galicia de 2001, esta novela publicada por vez primeira en 1971.

Ningún comentario:

Publicar un comentario