xoves, 12 de febreiro de 2015

DE AMOR E DESAMOR II, Lino Braxe & Outros

LINO BRAXE & OUTROS, De amor e desamor II, Ediciós do Castro, Sada, 1985, 180 páxinas.

[PG DEA]CAR CRASH (DA MORTE EN NEGATIVO)

Á sombra deste horror metalizado
escribirás os diálogos da morte
da cóxega homicida da memoria
no centro xeométrico do choque
deixando a porta aberta a outras escenas
na emulsión dos meus ollos que impresionan
imaxes de accidentes e feridas. 

Lois Pereiro

Ningún comentario:

Publicar un comentario