xoves, 15 de outubro de 2015

A REPÚBLICA, Platón


PLATÓN, A república, Xuntanza, A Laracha, 1999, 120 páxinas.


**********
Mergullando nos fondos atopamos esta tradución ao galego de Xurxo Sierra e X.C. Rodríguez Pérez.
**********

   —E a continuación —seguín— compara coa seguinte escena o estado en que, con repecto á educación ou á falta dela, se atopa a nosa natureza. Imaxina unha especie de cavernosa vivenda subterránea provista dunha longa entrada, aberta á luz, que se estende ó ancho da toda a caverna e uns bornes que están nela dende nenos, atados polas pernas e o pescozo de xeito que teñan que se estar quietos e mirar unicamente cara diante, xa que as ligaduras lles impiden volve-la cabeza; detrás deles, a luz dun lume que arde algo lonxe e nun plano superior, e entre o lume e os encadeados, un camiño situado nun alto; e ó longo do camiño supón que foi construido un tabique pa­recido ós separadores que se levantan entre os bornes da farándula e o público, por encima dos cales exhiben aqueles as súas marabillas.
   —Xa o vexo —dixo.
   —Pois ben, contempla agora, ó longo desa parede pequena, uns homes que trans­portan toda dase de obxectos, cunha altura que pasa por encima da parede, e estatuas de homes ou animais feitas de pedra e de madeira e de toda clase de materias; entre estes catadores haberá, como á natural, uns que valan falando e outros que estean calados.

Ningún comentario:

Publicar un comentario